LIVE! GROW! CREATE!

Soulidarity har fått stöd ifrån EU-programmet Kreativa Europas projektCulture Helps för att under fyra månader mellan Februari till slutet av Maj genomgöra projektet LIVE! GROW! CREATE!Projektet är ett internationellt samverkansprojekt riktat till flyktingbarn under massflyktsdirektivet och deras familjer. Tillsammans med Improvisationsstudion STHLM och det ukrainskt baserade flyktingstödsinitiativet Час для нас (Time for Us) kommer vi under projekttiden att genomföra kulturella, integrerande och psyko-sociala insatser för en grupp om 45 barn och deras familjer. Målet är öka deltagarnas förståelsen för både ukrainsk och svensk kultur, skapa gemenskap och att nära de psykologiska förutsättningar som krävs för en lyckad integration och ett meningsfullt liv.

F y s i s k a   a k t i v i t e t e r   p å   S ö d r a  h a m n v ä g e n  9

Tisdagar och Torsdagar: Pedagogiska barnaktiviteter med kreativt fokus 15:30-18:00


Ett projekt för Ukrainare, av Ukrainare

Projektets historia

Detta projekt är en naturlig fortsättning av ett nära samarbete som under nästan två år har pågått mellan Soulidarity och det civila initiativet Creative Studio "Favorit", drivet av eldsjälen Olena Bryl. Samarbetet har under tiden fördjupats, och Olena anställs under detta projekt som projektledare för Projektet LIVE! GROW! CREATE!. Nedan så kommer vi att lägga upp uppdateringar gällande projektets fortgång, men ni kan också ta del av våra tidigare aktiviteter via knappen nedan.

Se "Favorit"s tidigare aktiviteter

Nu drar projektet LIVE! GROW! CREATE! igång!

LIVE! GROW! CREATE!

Det är med stor glädje och förväntan vi, de tre samverkande organisationerna Soulidarity & Human Rights, Time for Us och Improvisationsstudion, offentliggör att vi har erhållit finansiering från "Culture Helps". Denna generösa finansiering möjliggör att vi den andra Februari startar vårt ambitiösa projekt "Live! Grow! Create!", ett initiativ som syftar till att stödja och integrera barn i Sverige under massflyktsdirektivet och deras familjer.

"Live! Grow! Create!" är mer än bara ett projekt – det är en vision om att använda kreativitetens transformerande kraft för att bygga broar mellan kulturer, erbjuda stöd och skapa förståelse. Genom en kombination av konstnärliga, musikaliska, koreografiska, teatrala och sceniska aktiviteter, skapar vi ett kreativt utrymme där flyktingbarn, tillsammans med svenska barn, kan utforska och uttrycka sig. Projektet strävar efter att inte bara främja kreativ och kritisk tänkande, utan även att stärka barnens emotionella välbefinnande och kulturella kunskap – avgörande beståndsdelar för en lyckad integration.


Mer information ifrån bidragsgivarna

Culture Helps

Vi är mycket tacksamma för att ha blivit tilldelade bidraget för att möjliggöra detta projekt ifrån projektet Culture Helps. Culture Helps / Культура допомагає är ett projekt som samfinansieras av Europeiska unionen under en särskild inbjudan att lämna förslag för att stödja ukrainska fördrivna personer och de ukrainska kulturella och kreativa sektorerna. Projektet Culture Helps är ett samarbete mellan Insha Osvita (UA) och zusa (DE).

Vi vill uppmärksamma att synpunkter och åsikter som uttrycks genom vårt projekt inte nödvändigtvis reflekterar Europeiska unionens eller EACEAs (Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur) och att varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem.


Uppdateringar om tidigare aktiviteter och uppspel

Uppdateringar om LIVE! GROW! CREATE!

Projektet utvecklas ständigt och nya samarbeten och uppspel startar kontinuerligt.

Här kommer du snart kunna läsa mer om de aktiviteter och uppspel som sker.


Samverkan

Starkare tillsammans! Soulidarity bygger på att flera organisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Här är våra största samverkansparter.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss