Plattformens funktion som en knytpunkt för arbetsmarknadens alla aktörer

Plattformens Funktioner

Som nämnt så utgår plattformen ifrån ett digitalt tredimensionellt interface som föreställer de olika rummen i en mässhall. Dessa "rum" kommer med ett antal funktioner och dessa är på olika sätt kopplade till de uppgifter som varje deltagare delger när de registrerar sitt konto.

Nedan följer en kortare beskrivningar av de viktigaste funktioner som finns tillgängliga på plattformen.


Hitta relevanta jobb & arbetssökare

Jobbmatchning

Deltagare kan utifrån sina delgivna erfarenheter, önskemål och erfarenheter boka arbetsintervjuer med utställare. Dessa kan i sin tur finna och ska skapa kontakt med intressanta deltagare.

Utbildning (live & inspelat), information & föreläsningar

Webinarier

Utställare kan i virtuella seminarie-hallar hålla öppna webinarier via vår inbyggda videofunktion. Informationsmaterial kan delas och föreläsaren kan chatta med, och ge ordet till, deltagare. Passar bra för b.la. undervisning, gruppintervjuer och gruppkonsultation.

Finn rätt deltagare & rätt aktivitet

Screening-formulär

Alla deltagare registrerar sina personuppgifter för att få ett individanpassat utbud av montrar, material och möjligheter. Utställare kan utifrån dessa uppgifter registrera deltagandet allteftersom de tar del av utställarens material.

Finn & dela relevant information

Informationsspridning

Utställare kan i sin monter, via öppna seminarier eller via privata video-möten dela information om sina aktiviteter, den svenska arbetsmarknaden och om migrations och arbets-rätt mm.

Möten, arbetsintervjuer, mentorssamtal & konsultation

Chatt- & Video-möten

Deltagare skicka E-mail, chatta eller förfrågningar till utställares representanter angående arbetsintervjuer, konsultationstillfällen eller frågor om deras aktiviteter. Videosamtalstjänsten är fullt integrerad i plattformen och krypterad.

Mötesbord för deltagare och utställare, 24/7

Öppna mötesbord

Det finns ett antal olika mötesbord som är öppna 24/7 där upp till 100 deltagare och utställare när som helst kan talas vid via röst och/eller videosamtal. Ett rum är dedikerat enbart för utställare som kan använda detta rum för networking och tvärsektoriell kommunikation.


Plattformens funktion som en knytpunkt för arbetsmarknadens alla aktörer

Utställare på Plattformen

Plattformen är uppbyggd som en digital jobbmässa för att vara lättåtkomlig för hela den ukrainska målgruppen oavsett teknisk bakgrund. På plattformen tilldelas aktörer ifrån näringsliv, civilsamhälle och myndigheter montrar där de kan dela sitt kompetensutvecklande, informativa och vidareutbildande material, dela för målgruppen relevanta jobbmöjligheter med hjälp av vårt kompletta jobbmatchningssystem och hålla privata eller grupp-baserade konsultationer, mentoskaps-möten och seminarier mm.

Nedan följer korta beskrivningar av ett antal av de utställande aktörer som för tillfället finns på plattformen, samt länkar till deras montrar. För att följa länken och se allt deras material så krävs det att en registrerar ett konto på plattformen.


Community Building, Kultur, Information & Opinionsbildning.

Nordic Ukraine Forum

Målet med Nordic Ukraine Forums monter är att sprida information om Ukrainsk kultur, dela opinionsbildande evenemang, synliggöra utmaningar och möjligheter för den Ukrainska målgruppen och delar för målgruppen relevant information.

Nordic Ukraine Forums Monter
Arbetsmöjligheter & Arbetsmarknadsinformation

Xervon

Xervon har en monter på plattformen där de kommer att ställa ut jobbmöjligheter kopplat till byggarbete, samt delge material som underlättar arbetsmarknadsintegrering kopplat till branschen.

Xervons Monter
Svenskundervisning

Svenska för Nybörjare

Svenska för Nybörjare är ett privat initiativ skapat av Marie Rödemark vars monter ger nykomna möjligheten att via plattformen ta del av språkundervisning som utgår ifrån SFI's mall CEFR. Undervisningen sker via skrivet glos-material och inspelade webinarier.

Svenska för Nybörjares Monter
Information, Utbildning & CV-optimering

LinkedIn

LinkedIn har en monter där de stödjer nykomna i hur en skapar en optimerar sin arbetssökande profil, söker och ansöker om jobb, tar del av LinkedIns resurser, samt delar vidareutbildande utbildningsmaterial. De agerar också konsulter gällande arbetsmarknadsintegrering och digitala rekryteringstjänster till projektteamet.

Linkedins Monter

Fler existerande montrar tillkommer

Denna sida är under utveckling och snart tillkommer information om samtliga av deltagarna på plattformen, inklusive Framtidståget, Rainbow Refugees Sweden, Nya Kompisbyrån, Swedish At Work, House of Ukraine, Sigma Technology, Tack Tech Ukraina, Ukrainska Alliansen i Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan, Soulidarity & Human Rights och Avnic.Samarbetspartners, projektets ägandeskap, deltagande

Projektetstruktur

Samtidigt Soulidarity & Human Rights är ägaren av projektet så består projektet av ett nära samarbete mellan aktörer mellan ett antal olika aktörer inom näringslivet och civilsamhället.

Nedan följer en redovisning av samarbetsstrukturen bakom projektet och hur de olika aktörerna är delaktiga i projektets genomförande.


Ekonomi

Det finns en intäkt ifrån näringslivet som deltar och en kostnadsfördelning. I första hand går intäkter till marknadsenlig ersättning för de som arbetat med att skapa plattformen och dess innehåll och därefter kommer alla intäkter gå tillbaka till civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med målgruppen. Redovisning av arbetet ska följa principerna av transparens och ligga i paritet med de värderingar som Soulidarity & HumanRights arbetar efter.

Konsultation och IT-tjänster

Soulidaritys samarbetsparter Lansera Virtuell events och Framtidsverket står för att koppla in företag och finansierar under uppstart kostnaderna för plattformen, tillför med digital utveckling och digitalverktyg. Tillsammans med Keystone Education Group så agerar de också konsulter till projektteamet gällande näringslivets behov och rekryteringsbranschen. En del av kostnadsfördelningen kommer fortsättningsvis gå till upphandlingen av dessa tjänster.

Intressenter

Projektet ägs och drivs av Soulidarity & Human Rights. Civilsamhället får gratis tillgång till att plattformen och kan där bedriva och komplettera sin verksamhet. Arbetsgivare deltar emot betalning och får i utbyte konsultation gällande arbetsmarknadspolitiska insatser, jobbmatchningssystem (inklusive support), arbetssökare och integrationsstöd till deras nyanställda. Arbetsförmedlingen och migrationsverket tar del av plattformens resultat genom inskrivningsstöd till deras system och informationsspridning.

Övriga samverkansparter

Soulidaritys styrgrupp består av b.la. Stockholms Sydost Rödakorskrets, War Child, Stockholms Stadsmission mfl. och deras expertis och verksamheter tillför till projektets förmåga att nå ut till och förstå målgruppens behov. Rödakorsetkretsen som står också tillsammans med Soulidaritys samarbetspartner Ny Gemenskap för Kafé Södermalm där kompletterande aktiviteter hålls för plattformen. Soulidarity är en del av Stockholms Stads initiativ Integrationspakten inom vilken viktig networking och dialog sker.


Uppdateringar, nya samarbete & events

Uppdateringar angående Ukraine Job Fair

Projektet utvecklas ständigt och nya samarbeten, nytt material och nya jobb tillkommer kontinuerligt. Även om plattformen är öppen 24/7 så sker också tidsbundna evenemang som live-föredrag, utbildningar och annat.

Nedan kan du ta del av de senaste uppdateringarna och viktiga datum kopplade till plattformen.Mötesplats för Ukranska Flyktingar

Kafé Södermalm

Tillsammans med bla. Ny Gemenskap, Söders kristna råd, Söderhöjdskyrkan, Sociala Missionen och Röda Kors kretsar så koordinerar Soulidarity & HumanRights NGO Kafé Söder – Mötesplats för Ukrainska Flyktingar i Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13.

Den fysiska mötesplatsen är ett viktigt komplement till vår digitala insatser då vår personal genom mötesplatsen tillgängliggör plattformen genom instruktioner och information. Aktiviteterna kopplade till plattformen utökas här och planen är att integrera den existerande verksamheten i lokalen med plattformens verksamhet. Detta möjliggör halv-digitala kurstillfällen via förinspelat material, CV-skrivning via plattformens system, mentorskapsprogram som utgår från plattformens material och jobbmöjligheter mm.

Mer Info om Verksamheten

Utökat Nätverk inom Civilsamhället och Näringslivet

Integrationspakter - Stockholms Stad

Vi är glada att kunna meddela att vi i december blivit medlemmar i Integrationspakten och vi ser fram emot att där skapa ytterligare samarbeten kring vår tvärsektoriella kommunikationsplattform Ukraine Job Fair.

Nätverket är ett initiativ av Stockholms stad som består av aktörer på och kring arbetsmarknaden som har som gemensamt mål att stöda arbetsmarknadsintegration för de som står längst ifrån arbetslivet i Sverige.

Mer om Integrationspakten

Samverkan

Starkare tillsammans! Soulidarity bygger på att flera organisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Här är våra största samverkansparter.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss