Ukraine Job Coaching

Efter vårt lyckade projektet Ukraine Job Fair (aka. Care for Ukraine) så kommer ni nu med medfinansiering ifrån ESF genomföra vårt nya projekt - Ukraine Job Coaching. Projektet utgår från fyra viktiga komponenter som tillsammans följer och stödjer individen under hela deras process mot självförsörjning: Direkt individuellt mentor-stöd, certifierande yrkesspecifika och flexibla svenskkurser, stress- och trauma-reducerande kurser i Psychological First Aid och jobb-matchning via rekryterings-events och jobb-coaching. Projektet genomförs tillsammans med samverkanspartnern Ny Gemenskap och styrgruppsmedlemmarna Röda Korset och War Child.


Mentorskapsmöten

Två gånger i månaden under Onsdagar eller Torsdagar. Plats och tid planeras utefter deltagarnas preferenser

Yrkesspecifik Svenskkurs

Tors. eller Fre. 13:00-16:00,
Korskyrkan Birger Jarlsgatan 66, och hem-studier via mobil eller dator

Informations- och Rekryterings-events

Måndagar 13:00-16:00,
Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13


 • 15e Januari kl. 13:00, Blecktornsgränd 13: Uppstartsmöte, information om projekt och verktyg
 
 • 22a Januari kl. 13:00, Blecktornsgränd 13: CV-skrivning och stöd i skapande/utveckling av LinkedIn-profil
 
 • 29e Januari kl. 13:00, Blecktornsgränd 13: SviFF informerar om hur en startar eget företag i Sverige
 
 • 5e Februari kl. 13:00, Blecktornsgränd 13: Ukrainian Proffessional Support Centre hjälper deltagare in i arbete och Keolis talar om hur jobbar som buss-förare och -mekaniker.
 
 • 8e Februari kl. 14:30 -16:30, Birger Jarlsgatan 66B: Karriärscoachen Sara Lüdtke håller kursen "Effektivt jobbsökande och proffessionellt nätverkande i 8 steg".
 
 • 12e Februari kl. 13:00, Blecktornsgränd 13: Arbetsförmedlingen informerar deltagare om svensk arbetsmarknaden och grupp-specifika förmåner.
   
 • 15e Februari kl. 14:30 -16:30, Birger Jarlsgatan 66B: Karriärscoachen Sara Lüdtke håller kursen "Effektivt jobbsökande och proffessionellt nätverkande i 8 steg".
 • 19e Februari kl. 13:00, Blecktornsgränd 13: Läkare I världen informerar deltagare om relevanta sjukvårdsmöjligheter
 
 • 26e Februari kl. 13:00, Blecktornsgränd 13: Planeras ännu, mer information tillkommer
 
 • 27e Februari kl. 09:00-16:00, Birger Jarlsgatan 66B: Psychological First Aid med War Child, lär dig att hantera stress och möta nära och kära med mentala utmaningar.
 
 • 4e Mars kl. 14:30, Blecktornsgränd 13:  Advokater talar om arbetsrätt.
 
 • 7e Mars kl. 14:30 -16:30, Birger Jarlsgatan 66B: Karriärscoachen Sara Lüdtke håller kursen "Effektivt jobbsökande och proffessionellt nätverkande i 8 steg".
 
 • 11e Mars: Planeras ännu, mer information tillkommer
 
 • 18e Mars: Planeras ännu, mer information tillkommer
 
 • 21e Mars kl. 14:30 -16:30, Birger Jarlsgatan 66B: Karriärscoachen Sara Lüdtke håller kursen "Effektivt jobbsökande och proffessionellt nätverkande i 8 steg".
 
 • 25e Mars kl. 13:00: Avslutningsevent för projektet.

Meriterande helhetsstöd för Ukrainare under massflyktsdirektivet

Vad vi erbjuder våra deltagare

- Återkommande mentorsmöten som stödjer dig genom projektet och på arbetsmarknaden
- GERF-certifierande yrkes-specifik svenskkurs med certifikat
- Direkt kontakt med arbetsgivare baserat på dina styrkor och ambitioner
- Verktyg att hantera integrations-relaterad stess
- Utbildning som hjälper dig att navigera på den svenska arbetsmarknaden
- Hög arbetstakt och förväntad tid för genomförande är ca 2-5 månader
- Rekommendationsbrev till arbetsgivare efter genomfört projekt


Snabb-spår till arbete

Upplägg

Projektet inleds med ett första informationsmöte i grupp där ni får all information om projektet och svar på era frågor. Efter informationsmötet kommer du att bjudas in till ett första mentorskapsmöte där du tillsammans med din mentor planerar din resa genom projektet baserat på dina ambitioner och vilken arbetslinje du vill fokusera på.

Efter att du har valt mellan våra olika tillgängliga yrkesspecifika språkkurser baserat på din karriärväg så och planerar ni in dagar som du vill gå på vår fysiska undervisning, samt får stöd gällande planeringen av ditt hemarbete. Sedan planerar du in vilka dagar som passar för fortsatta mentorskapsmöten, vilka evenemang som du vill gå på under projektperioden och vilka arbetsgivare som vi ska söka upp för framtida arbetsintervjuer.

Språkundervisning, föreläsningar, rekryteringsevents, CV-skrivningstillfällen, utbildningar och mentorsamtal fortsätter sedan löpande under ca. 2-5 månaders tid. Om du följer projektet igenom så får du i slutet av denna tid en referens ifrån din mentor som beskriver den kunskap du tagit till dig under projektets gång och som understryker dina styrkor och kompetenser för framtida arbetsgivare. Du får också ett certifikat gällande dina yrkesspecifika språkkunskaper som enligt europeisk beskattningsskala beskriver dina färdigheter för framtida arbetsgivare. Slutligen så hoppas vi att du också kommer att få en anställning via våra jobbcoacher eller våra återkommande jobbmässor och rekryteringsevenemang.


Vem passar in i vårt projekt och vad krävs av dig?

Våra krav på deltagare

- Aktivt deltagande
- Fysisk eller online-närvaro minst 8 gånger i månaden
- Grundläggande/måttliga svenskkunskaper
- En påskriven avsiktsförklaring gällande din intention att delta aktivt
- För svenskkursen rekommenderas hemarbete minst en timme gång i veckan
- Deltagande i minst två av våra fyra ovan nämnda aktiviteter
- Att du har anlänt i Sverige under massflyktsdirektivet


Arbetsinriktningar och flexibla upplägg

Är detta program för mig?

Om du planerar att delta i våra yrkessvenskkurser så kommer du att välja en karriärsinriktning som du sedan kommer att få mentorsstöd gällande och som du kommer att jobbmatchas i relation till. Det finns ett begränsat antal inriktningar som du kan välja mellan baserat på vårt utbud av kurser. I fältet till höger finns en lista av de olika yrkeskurser och inriktningar som vi erbjuder.

Som deltagare i projektet så erbjuds du att delta på samtliga delar, men du kan också välja vilka delar som passar dig så länge som du deltar aktivt i minst två delar under projektets gång och antingen är i kontakt online eller på våra fysiska sessioner 8 gånger i månaden. Om inga av de inriktningar som vi erbjuder till höger passar dig så är du välkommen att delta i vårt mentorsprogram, vår fortbildning gällande arbetsmarknaden och/eller i vår jobbmatchningsevenemang och jobb-coaching. Upplägget är också flexibelt, så om du redan jobbar så kan du därmed till exempel välja att gå på Svenskkursen på distans och få flera mentorskapsstöds-sessioner digitalt för att säkra en långsiktig anställning.

Våra olika urval av yrkessvenskkurser baserat på dina tidigare språkkunskaper

Tillgängliga yrkessvenskkurser

För att delta i våra yrkessvenskkurser så föreslås vissa föreliggande språkkunskaper i svenska, då dessa annars kan upplevas som för utmanande. Alla kurser kan ges på Engelska, medans ett färre antal kan ges på Ukrainska, Ryska och Polska. Nedan finns en lista på de olika kurser som finns tillgängliga:

Ukrainska

- Svenska A1
- Svenska A2
- Svenska B1
- Äldreomsorg
- Hemtjänst (startar i december)

Russian

-Lokalvårdare
-Mjukvaruutveckling
-Storkök

Polish

- Byggnation
- Fordonstekniker
- Hemtjänst
- Lastbilsförare
- Lokalvård
- Slaktare
- Storkök
- Äldreomsorg
- Dokumentation inom äldreomsorgen

Engelska

- Anläggningsarbetare
- Bagare
- Betongarbetare
- Bussförare nivå 1-2
- Byggnation
- Fordonstekniker
- Förskola
- Hemtjänst
- Hotellstädning
- Lastbilsförare
- Lokalvård nivå 1-2
- Maskinförare
- Mjukvaruutveckling
- Slaktare
- Storkök
- Träarbetare
- VVS-montör
- Äldreomsorg nivå 1-3
- Dokumentation inom äldreomsorgen


Samarbetspartners, projektets ägandeskap, deltagande

Projektetstruktur

Samtidigt som Soulidarity & Human Rights är ägaren av projektet så består projektet av ett nära samarbete mellan aktörer mellan ett antal olika aktörer inom näringslivet och civilsamhället.

Nedan följer en redovisning av samarbetsstrukturen bakom projektet och hur de olika aktörerna är delaktiga i projektets genomförande.


Konsultation och IT-tjänster

Soulidarity's samarbetsparter Virtual Days och Framtidsverket stödjer kontakt gentemot näringsliv och tillför med digital utveckling och digitalverktyg. Tillsammans med Keystone Education Group så agerar de också konsulter till projektteamet gällande näringslivets behov och rekryteringsbranschen.

Övriga samverkansparter

Soulidaritys styrgrupp består av b.la. Stockholms Sydost Rödakorskrets, War Child, Stockholms Stadsmission mfl. och deras expertis och verksamheter tillför till projektets förmåga att nå ut till och förstå målgruppens behov. Rödakorsetkretsen som står också tillsammans med Soulidaritys samarbetspartner Ny Gemenskap för Kafé Södermalm där kompletterande aktiviteter hålls för plattformen. Soulidarity är en del av Stockholms Stads initiativ Integrationspakten inom vilken viktig networking och dialog sker.

Samverkan

Starkare tillsammans! Soulidarity bygger på att flera organisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Här är våra största samverkansparter.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss