Hållbarhetsmålen

Soulidarity & HumanRights ambitioner är att bistå med humanitära insatser när och var vi behövs. Våra ambitioner är att möta globala och samhällsmässiga utmaningar genom att tillämpa de lösningar som är beskrivna genom hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Genom att sammanfläta civilsamhällesorganisationer, företag och myndigheter skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar utveckling inom alla dimensioner. Tillsammans skapar vi värde för människa, miljö och samhälle.


Våra Partners


Möjliggörare

Flera privata och ideella aktörer delar våra värderingar och stöttar vårt arbete; privatpersoner, företag, föreningar eller organisationer som delar våra grundvärderingar som alla på olika sätt möjliggöra vårt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna och demokrati, vårt fortsätta engagemang att implementera Agenda 2030:s mål mot en jämlik och hållbar värld.

PROGRAM & PROJEKT

SOULIDARITY & HUMAN RIGHTS jobbar på flera nivåer och möter utmaningar ur flera perspektiv.Vi förstår att det krävs en global transformationen inom flera områden för att möte de humanitära och planetära utmaningar som finns på såväl lokal som globalnivå. Vi anser att det inte räcker med att sluta eller begränsa det som är över tid är ohållbart. Vi behöver bemöta historiska problem genom att främja nytänkande och revolutionerande nya lösningar.


MHPSS & Agenda 2030 Workshop

Tillsammans med nationella och internationella samhällsaktörer från alla sektorer deltar vi i arbetet med att finna metoder för att främja arbetet med mental hälsa och psykosocial vård & omsorg & Agenda 2030. Första workshopen gick av stapeln hösten 2021, varvid vi deltog i panelen, samt i det dynamiska arbetsflödet. Arbetet kommer fortsätta under kommande år och organiseras av Global Health and Psycho Social Support Network.

MER OM MHPSS

Project Soulidarity

Fokus att hjälpa unga i utsatthet med tak över huvudet, mat och tillgång till psykosocialvård och hälsa. På så sätt respekterar vi varje individs rättigheter och autonomi. Project Soulidarity tillgodoser mellan 25 och 35 sovplatser varje dygn.

MER OM PROJECT SOULIDARITY

Project Ukraine

SHR samordnar och driver ett antal olika verksamheter för flyktingar som anlänt under massflyktsdirektivet i syfte att undvika utanförskap, segregering och att säkra upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna på kort och lång sikt.

MER OM PROJECT UKRAINE

Nätverket AMIRA

AMIRA-projektets mål är att förbättra och utöka Röda Korsets stöd vid avslag och återvändande. Vårt engagemang i projektet utgår från individens perspektiv i relation till att främja principerna om autonomi och allas lika värde. Soulidaritys ståndpunkt är att alla människor ska ha likvärdiga val och möjligheter till liv och utveckling.

VILL DU SAMARBETA MED OSS ELLER HAR FRÅGOR?

  Namn*

  E-post*

  Meddelande*

  Vi behöver ditt stöd!

  Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

  Stöd Oss