Solidaritet för Ukraina

Project Ukraine

På grund av invasionen av Ukraina och det medföljande massflyktsdirektivet har Soulidarity engagerat sig i det humanitära hjälparbetet. Arbetet har utgår från styrgruppens* samlade erfarenheter och kompetens. Därigenom har vi på olika sätt kunnat engagera samla och fördela resurser gällande de olika behoven som uppstår för en nyanländ flykting.

I nätverket har vi bland annat tillgodosett möjligheter för flera mötesplatser som tillgodoser behov i form av basvaror & hygienartiklar, social- & migrationsrättsligrådgivning, språk & arbetsintegration, samtal och krisstöd, kultur & fritidsaktiviteter för vuxna och barn, guidning till arbete & skola, skapande av hemsidor med information på Ukrainska och göra andra kommunikationskanaler tillgängliga.

Samverkan och samarbete sker mellan civilsamhälles organisationer, privata aktörer och myndigheter. Vårt främsta syfte är att underlätta arbetet mellan organisationer deras medarbetare och frivilliga, skapa möjligheter för samarbete vilket i sin tur underlättar för målgruppen att få den hjälp och stöd som behövs. Vi har kontinuerligt kontakt med ukrainska flyktingar för att snabbt kunna agera utifrån de behov som kan uppstå.

Sedan augusti 2022 leder Soulidarity ett tvärsektoriellt samarbete i egenskap av att skapa ett nationellt digitalt verktyg för att underlätta för målgruppen att komma in i arbete och utbildning.

GLOBALGOALS.ORGSÅ JOBBAR VI

För Ukrainare i Sverige

Ukraine Job Fair

Soulidarity & HumanRights (NPO/NGO) i samarbete med Framtidsverket och Lansera
Virtual Events för nu samman ukrainska arbetssökande med företag för att hjälpa nykomna in på den svenska arbetsmarknaden. I syfte att återställa individens ekonomiska trygghet, skapa en känsla av sammanhang och en inte minst en meningsfull samhälsbidragande sysselsättning.

Ukrainejobfair är en åretruntöppen rekryteringsmässa som erbjuder verktyg
som underlättar anställningsprocessen för både arbetsgivare och arbetstagare,
med allt från tolkar, hjälp från civilsamhällesorganisationer, karriärstester, jobbcoacher, jobbannonsering på flera språk, matchningstjänster och hjälp med ansökningsprocesser. Låt oss göra skillnad tillsammans.

UKRAINEJOBFAIR.COM

Samverkan

Starkare tillsammans! Soulidarity bygger på att flera organisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Här är våra största samverkansparter.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss