Project Soulidarity

Fokus att hjälpa unga i utsatthet med tak över huvudet, mat och tillgång till psykosocialvård och hälsa. På så sätt respekterar vi varje individs rättigheter och autonomi. Project Soulidarity tillgodoser mellan 25 och 50 sovplatser varje dygn.

VÅR VISION OCH VÄRDEGRUND

ENGAGEMANG FÖR PÅVERKAN

Vi engagerar oss ur flera olika perspektiv och genom olika initiativ, för att upplysa och påverka, i förhoppning om att kunna skapa rättvisa och jämlika förutsättningar för alla. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi möjlighet att få större genomslagskraft. Vårt mål är att förändra och bidra till en samhällsutveckling som värnar om De Mänskliga Rättigheterna & demokrati. Om allas lika värde, sin inneboende rätt till autonomi och rättvisa.

#tabortdeorimligakraven

Att initiativ för att påverka beslutsfattare att ändra de orimliga kraven som medföljde den nya gymnasielagen – i en strävan om att vidga möjligheterna att lyfta individens potential; att genom skolgång, utbildning & arbete – och därigenom få möjligheten till att bli en samhällsgod medborgare & chansen att skapa ett värdigt liv.

FÖRESLÄNING EMILIE HILLERT* (YOUTUBE)

* Om grundläggande migrationsrätt och den nya gymnasielagen


Lagförslag

Initiativet kom i samband med ett nytt lagförslag lagts fram av statliga beslutsfattare, varvid Project Soulidarity lämnade sitt yttrande och inställning gällande förslagets motsättningar i relation till humanitära åtaganden och rättvisa.

BETÄNKANDE LAGFÖRSLAG (PDF)

Vandra för amnesti

Initiativet “Varandra för amnesti” vill rikta fokus mot hur situationen för de unga ensamkommande ser ut idag. Genom att vandra runtom i Sverige är förhoppningen att skapa en större opinion kring frågan samt samla in pengar till Project Soulidarity. Det långsiktiga målet är amnesti för alla ensamkommande ungdomar, och en mer human migrationspolitik.

VANDRA FÖR AMNESTI PÅ FACEBOOK

Metoder

Det praktiska arbetet

Ett mål mat, en säng och sociala aktiviteter. Genom att täcka basbehoven tar vi första steget av det förebyggande arbetet.

Coachning och lifeclass

Empowerment, och egenmakt är viktiga verktyg för att ta sig vidare för dem som saknar en plats i samhället. Med hjälp av erfarna coacher hålls MI-samtal, i grupp och enskilt, för att tala om de erfarenheter som lett de boende hit.

Aktiviteter för sammanhang

Anställda, frivilliga och volontärer skapar tillsammans med ungdomarna aktiviteter i syfte av skapa en känsla av sammanhang, välmående och delaktighet.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss