En knytpunkt för arbetsmarknadens alla aktörer

Ukraine Job Fair

Sedan augusti 2022 leder Soulidarity en tvärsektoriell samarbetes-plattform för arbetsintegrering - Ukraine Job Fair. Målet är att på kort och lång sikt bygga kopplingar mellan målgruppen, arbetsgivare, civilsamhället, utbildningsorgan och myndigheter. Registrera dig via knappen eller läs mer om projektet nedan. Plattformen används för tillfället under projektet Ukraine Job Coaching som medfinaniseras av ESF.

Öppna Ukraine Job Fair

Hur använder jag Ukraine Job Fair?

Sidan är uppbyggd som en tredimensionell jobbmässa. På plattformen tilldelas aktörer ifrån näringsliv, civilsamhälle och myndigheter montrar där de kan dela sitt kompetensutvecklande, informativa och vidareutbildande material och relevanta jobbmöjligheter med hjälp av vårt  jobbmatchningssystem. Mer info nedan.

Hitta relevanta jobb & arbetssökare

Jobbmatchning

Deltagare kan utifrån sina delgivna erfarenheter, önskemål och erfarenheter boka arbetsintervjuer med utställare. Dessa kan i sin tur finna och ska skapa kontakt med intressanta deltagare.

Utbildning (live & inspelat), information & föreläsningar

Webinarier

Utställare kan i virtuella seminarie-hallar hålla öppna webinarier via vår inbyggda videofunktion. Informationsmaterial kan delas och föreläsaren kan chatta med, och ge ordet till, deltagare. Passar bra för b.la. undervisning, gruppintervjuer och gruppkonsultation.

Finn rätt deltagare & rätt aktivitet

Screening-formulär

Alla deltagare registrerar sina personuppgifter för att få ett individanpassat utbud av montrar, material och möjligheter. Utställare kan utifrån dessa uppgifter registrera deltagandet allteftersom de tar del av utställarens material.

Finn & dela relevant information

Informationsspridning

Utställare kan i sin monter, via öppna seminarier eller via privata video-möten dela information om sina aktiviteter, den svenska arbetsmarknaden och om migrations och arbets-rätt mm.

Möten, arbetsintervjuer, mentorssamtal & konsultation

Chatt- & Video-möten

Deltagare skicka E-mail, chatta eller förfrågningar till utställares representanter angående arbetsintervjuer, konsultationstillfällen eller frågor om deras aktiviteter. Videosamtalstjänsten är fullt integrerad i plattformen och krypterad.

Mötesbord för deltagare och utställare, 24/7

Öppna mötesbord

Det finns ett antal olika mötesbord som är öppna 24/7 där upp till 100 deltagare och utställare när som helst kan talas vid via röst och/eller videosamtal. Ett rum är dedikerat enbart för utställare som kan använda detta rum för networking och tvärsektoriell kommunikation.


Ett fritt och tillgängligt CV-verktyg

CV-Skrivaren

För att tillgängliggöra arbetsmarknaden så har vi tagit fram ett simpelt CV-skrivningsverktyg genom vilket en kan fylla i sin information för att skapa ett cv.

Skriv ditt CV

Hur använder jag CV-Skrivaren?

Du öppnar CV-skrivaren genom knappen ovan. Använd helst en dator och inte en mobil. Förbered dig innan processen genom att ha uppgifter om dina tidigare utbildningar (kurs, inriktning, skola och de åren som utbildningen pågick), dina arbetserfarenheter (arbetsroll, företag, start- och slut-år, ort för arbetet samt dina uppgifter och prestationer), samt en bild på dig själv till ditt CV (det går också att ta en bild direkt i programmet om din dator har en fungerande kamera).  Väl inne i programmet så kan du lätt fylla i dessa uppgifter och bifoga relevant bild. När du är klar så trycker du på “Skicka” varpå ditt nya CV skickas till din ifyllda E-mail i PDF-format.

TIPS! Se till att inte stänga ned programmet under tiden du fyller i dina uppgifter då din information då försvinner och du måste starta om. Vi föreslår därför att du skriver ned information i ett separat dokument först och klistrar in det först när du är färdig med din sammanställning.


Integrationsfokuserat Informationsmaterial för nyanlända

Språk- & Informationsvideos

Vi har tillsammans med experter tagit fram, fått ta del av, informationvideos anpassade till nykomlingar - både rysktalande, ukrainsktalande och de som vill förbättra sina svenskkunskaper och förståelse för det svenska samhället.


Språkhjälpen, Juridisk rådgivning på ryska, andra resurser på Ukrainska

Nedan kan du lätt ta del av vårt digitala utbildningsmaterial för nykomna i Sverige.

Första Hjälpen - Midsommar

Första Hjälpen - Sommar

Första Hjälpen - Sport

Första Hjälpen - Språk och Musik

Första Hjälpen - Jobb i Sverige

Första Hjälpen - 'Fika' & 'Åt, För, Till'

Första Hjälpen - 'I sommar', 'Till sommaren', 'På sommaren'

Första Hjälpen - Mer 'Fika' & 'Båda' eller 'Både'

Migrationsrätt (på ryska) - Skillnad mellan massflyktsdirektivet och tillfälligt asylskydd

Migrationslagstiftning (på ryska) - Direktivet om tillfälligt skydd (Massflyktsdirektivet)

Arbetsrätt (på ryska) - Uppsägning eller hävning av ett anställningsavtal

Bostadsrätt (på ryska) - Vräkning från en lägenhet

Arbetsrätt (på ryska) - Lagar och Bestämmelser gällande Minimilön

Arbetsrätt (på ryska) - Olika löptider gällande anställningsavtalet

Migrationsrätt (på ryska) - Lagar gällande Anställningsavtal

Migrationsrätt (på ryska) - Att starta ett företag i Sverige

Migrationsrätt (på ryska) - Är det möjligt att få asyl istället för Massflyktsdirektivet?

Migrationslagstiftning (på ryska) - Lagar gällande Äktenskap

Migrationslagstiftning (på ryska) - Akutsjukvård och tandvård

Bostadsrätt (på ryska) - Att avstå från en bostad som tilldelats av migrationsverket

Arbetsrätt (på ryska) - Sverige Lagar gällande Anställningsavtal


Samverkan

Starkare tillsammans! Soulidarity bygger på att flera organisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Här är våra största samverkansparter.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss