Soulidarity & Human Rights

Med avstamp i de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 jobbar Soulidarity strategiskt, visionärt – och hands-on –  för samhällets mest utsatta. Bland annat genom att täcka basbehov som mat, tak över huvudet och samhörighet får människor en chans att hitta vägar framåt i livet.

Med avstamp i de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 jobbar Soulidarity strategiskt, visionärt – och hands-on –  för samhällets mest utsatta. Bland annat genom att täcka basbehov som mat, tak över huvudet och samhörighet får människor en chans att hitta vägar framåt i livet.

HUR VI ARBETAR

Project Soulidarity

Project Soulidarity är ett nätverk som genom samverkan agerar med och mellan olika aktörer i ett gemensamt syfte; att tillgodose humanitära insatser och lindra nöd. Samverkansaktörer i nätverket består av och civilsamhällesorganisationer som på olika sätt bidrar med resurser, erfarenhet, kompetens och kunskap som främjar det gemensamma huvudsyftet.

Projektet har tagit form utifrån att flera aktörer gemensamt uppfattat och belyst att det finns ett ökat behov av hjälpinsatser för målgruppen unga 18 – 25 år, bland annat på grund det rådande världsomspännande allmänläget, global migration, Covid-19 och den ständigt föränderliga samhällssituationen.

OM PROJEKTET
AGENDA 2030

Soulidarity & Human Rights

Project Soulidarity är ett nätverk som genom samverkan agerar med och mellan olika aktörer i ett gemensamt syfte; att tillgodose humanitära insatser och lindra nöd. Samverkansaktörer i nätverket består av och civilsamhällesorganisationer som på olika sätt bidrar med resurser, erfarenhet, kompetens och kunskap som främjar det gemensamma huvudsyftet.

Projektet har tagit form utifrån att flera aktörer gemensamt uppfattat och belyst att det finns ett ökat behov av hjälpinsatser för målgruppen unga 18 – 25 år, bland annat på grund det rådande världsomspännande allmänläget, global migration, Covid-19 och den ständigt föränderliga samhällssituationen.

GLOBALGOALS.ORGSÅ JOBBAR VI

Samverkan

Starkare tillsammans! Soulidarity bygger på att flera organisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Här är våra största samverkansparter.

Vi behöver ditt stöd!

Tillsammans är vi starkast. Bli en del av vår rörelse och gör skillnad.

Stöd Oss